Savassona i el castell de s’Avellana

Anuncis

Xup del Bou (Taradell)

Està situat a llevant de la masia del Bou (31T  x=442605  y=4636192), i la millor manera per accedir-hi és per la carena que acaba a l’Enclusa.

La construcció és oberta a ponent i té una planta amb forma de vano (dues parets que es tallen en angle recte i la resta corbada. Una petita porta, que antigament havia estat tapada, permet accedir a l’interior, totalment ocupat per aigua, mitjançant dos graons volats. L’alçada total és de 3,10 m. la coberta és feta amb dues grans lloses extretes del mateix lloc, actualment partides.

bou1

 

bou2

Esmoladors a la ruta dels molins

La Ruta dels Molins es troba entre els municipis de Calldetenes i Sant Julià de Vilatorna, seguint el curs de la riera de Sant Martí.

El recorregut pràcticament no presenta cap mena de dificultat i és planer i fresc. A més a més, a mig recorregut podeu visitar el molí de la Calvaria, que ha estat museïtzat (obren els festius i sota demanda, cal pagar per la visita).

És justament en aquest molí que s’ha reconstruït l’esmolador de ganivets que podeu veure en la següent imatge:

Tornall de la Calvaria
Tornall de la Calvaria

Aquesta eina aprofita el desguàs del carcabà del molí per fer girar una roda vertical (actualment metàl·lica) que, subjectada a un eix horitzontal, transmet el moviment de rotació a una pedra sorrenca vermella d’una trentena de centímetres de diàmetre.

Una mica més amunt, trobem el molí d’Altarriba, que encara està prou ben conservat. A l’interior es veu un joc de moles molt recent i les restes d’un sistema d’embarrats que servien per moure un altre esmolador, que actualment està completament trencat, però del qual es conserva una imatge de no fa massa anys.

Segons un cartell que hi ha en al mateix lloc, a l’interior de l’obrador hi havia un escairador, que no hem estat capaços de veure. Com que no es parla de l’esmolador, creiem que va ser una confusió i que en realitat es feia referència a aquest estri i no a un escairador.

Eina per esmolar. Molí d’Altarriba

Fitxa de l’Inventari de Patrimoni de la Generalitat.

Són aquests dos exemples d’una activitat sovint vinculada a la molineria, però també massa sovint oblidada.