Construccions als emprius de les Agudes

Barraca a l'empriu de les Agudes (Montseny)
Barraca a l’empriu de les Agudes (Montseny)

L’any 2008, Josep Masnou i Carme Clopés varen publicar dos articles sobre un assentament d’emprivers al vessant occidental de les Agudes (Montseny). A aquests emprius es duien els animals de diferents masies i per dur a terme les seves tasques s’havien construït –totes plegades– un seguit de barraques i corrals. Segons varen recollir, els pastors pujaven des de Sant Joan fins al setembre per pasturar les fages de la fageda. El lloc es troba indicat al mapa de l’Alpina, al nord de la font de les Arrancades.

Les estructures es distribueixen en dos sectors separats pel sot dels Llorers. El sector que es troba més al nord està aproximadament a uns 1150 m d’altura (41º 47′ 581 – 002º 25′ 903 – 1128), mentre el sector sud està lleugerament més baix (sobre els 1030) (41º 47′ 533 – 002º 25′ 699 – 1032). A més a més, mentre el primer ocupa un espai enmig de la fageda, el sector sud presenta les construccions escalonades en un petit carener delimitat pel torrent i la Pedregera Gran (de fet, una de les cabanes és enmig de la tartera).

En el sector nord hem comptabilitatzat 16 estructures, entre cabanes i corrals. Unes tenen planta més o menys arrodonida, altres més aviat rectangular, però en general les parets són poc rectilínies i no s’observa cap morfologia dominant. Tot fa pensar que les barraques eren cobertes amb elements vegetals, perquè no s’evidencia cap mena de sostre. Les estructures acostumen a tenir un petit accés (porta) a la banda sud. Al sector sud n’hem comptades fins a un total de 9.

En ambdós casos estan construïts prop de fonts. El sector nord feia servir la font de les Arrancades (que es troba força més amunt d’on indica el mapa, just on comença el torrent), mentre el sector sud sembla que obtenia el preuat element d’una mena de pou obert a la tartera, per sota de les cabanes més baixes, però per sobre de la surgència que se suma a l’aigua que pot baixar pel sot dels Llorers.

Forn de pega
Forn de carbonet

La zona, a més d’aquestes construccions, és plena de carboneres i presenta algunes restes de barraques de carboner (paradors). En el marge d’una pista situada al nord-oest del primer assentament (41º 47’ 647 – 002º 25’ 806 – 1085), hi ha un forn excavat al terra. El seu interior fa 2,10 m x 1,50 m i presenta dues xemeneies tapades, una d’uns 20 cm de diàmetre (l’any 2019 aquesta xemeneia està destapada) i una altra de més petita. Aquesta mena de forns correspon a forns de carbonet.

Les dades que en coneixem suggereixen que el bestiar que s’hi tancava eren ovelles o cabres, però també podria ser que fossin porcs.

Conflictes per l’aigua

Francesc Roma i Casanovas

Resum:

El procés d’industrialització del tram osonenc del riu Ter al segle XIX ve marcat per la radicació de les primeres fàbriques en sentit modern al costat d’aquest curs hídric. En fer això, les noves explotacions industrials varen entrar en competència amb antics usos del mateix recurs, alguns dels quals es regien per drets consuetudinaris. Més enllà del conflicte d’usos, alguns dels casos estudiats mostren els diferents interessos d’empresaris, treballadors industrials i classes populars urbanes i la seva articulació conflictiva.

Els estudis tradicionals sobre la industrialització a casa nostra varen menystenir la importància de la indústria moguda per la força de l’aigua. Tot sembla indicar que implícitament es considerava que només hi havia una via d’industrialització i que aquesta era impulsada pel carbó. El redescobriment de les colònies industrials i l’aprofundiment en l’estudi de la industrialització a les zones de muntanya han aportat un coneixement més exacte d’aquest procés, fins al punt que avui dia sabem que la indústria basada en l’aprofitament hidràulic va suposar una important competència per als establiments del Pla i que això va tenir repercussions fins i tot en la vida empresarial i sindical de moltes ciutats (Enrech, 2003).

Paraules clau: Conflictes, aigua, conca mitjana del Ter, molins, indústria, Osona

Llegir en versió  –  PaperPaper