Teuleria del Ricard

Data gravada a la llinda de la Cabana
Data gravada a la llinda de la cabana

Es troba a llevant dels plans del Ricard (41º 44’ 084 – 002º 07’ 105 – 772).

Les mides exteriors són de 6 m x 5,50 m, aproximadament. Només es conserva, i encara mig coberta, una entrada a una boca, tot i que se suposa que eren dues, formada amb un arc a plec de llibre.

El forn pròpiament dit és fet amb pedres i maons a l’interior i per pedra seca per la part exterior.

Al costat mateix de la teuleria hi ha les restes d’una antiga cabana de 6,30 m d’amplada (façana est) per 4 m de fons, coberta amb una teulada a dues aigües perpendicular a la façana (feta amb teules àrabs). En aquest costat hi ha una porta de 1,60 m d’altura per 80 cm d’amplada, amb una gran pedra que li fa de llinda superior, on es troba gravada la data de 1848. Segurament corresponia a alguna edificació annexa a la mateixa teuleria.

Forn de la Noguera

Forn de la Noguera

Es tracta d’una teuleria força moderna, situada no gaire lluny de la carretera C-59 (41º 43’ 918 – 002º 08’ 226 – 643).

La boca fa 1,30 m d’amplada per 2 m d’altura, està feta amb un arc rebaixat de maons i ciment. Un contrafort de maons evita la seva caiguda (el de l’altre costat ha caigut).

El forn fa 4 m x 4 m (a l’interior) i està fet amb rajols a l’interior i amb pedra per la part de fora. El conjunt estava cobert amb una teulada de la qual es conserven dos des quatre pilars que la sostenien.

El conjunt tenia una alçada total de 5 0 6 metres.

Al costat, una mica més a ponent, hi ha una estructura rodona de 2,50 m de diàmetre rodejada per una filera de maons d’uns 70 cm d’altura que segurament servia com a pastador de l’argila abans de fer les peces que caldria enfornar.

Teuleria de la Baga de Vilardebò

Es troba al nord del collet de Vilardebò, a l’obaga de la Vila o de Vilardebò (41º 44’ 963 – 002º 16’ 925 – 696).

Segons Garcia-Pey (1998; 118) va fer-se per construir les cases de la rodalia i fer-hi reparacions.

Actualment no en queda pràcticament res i costa molt distingir-ne les escasses restes de l’estructura. Malgrat això, la presència de restes de teula, maons i culots indica que els murs amb forma més o menys quadrada que s’insinuen sota un gran bloc caigut corresponien a aquesta teuleria.

Just a sobre de la teuleria hi ha un petit biot on segurament es recollia l’aigua. Al costat de l’estructura hi ha un espai pla que segurament servia per pastar l’argila.

Teuleria del Montanyà

Es troba al sud de la masia del Muntnaya, dins del sot de la Teuleria (41º 48’ 705 – 002º 16’ 111 – 689).

Es tracta d’una estructura quadrada d’uns 6 m de costat, a la part nord-est de la qual hi ha la boca, formada per un arc fet amb pedra disposada a plec de llibre que fa 2,80 m d’ample i 1,30 m d’alçada. Actualment les olles estan pràcticament tapades, tot i que sembla que serien dues.

El lloc ha estat utilitzat com a abocador i hi destaca la presència de deixalles de vidre.

Forn de can Riera

Boca de la teuleria de can Riera
Boca de la teuleria de can Riera

Es troba cent cinquanta metres al sud-oest de can Riera, en el camí que duu a la Corona, a la banda de ponent d’un camp (es veu des del camí) (41º 44’ 093 – 002º 09’ 516 – 664).

Es tracta d’un magnífic exemplar de teuleria, que apareix en el mapa elaborat per Ernesto Almodóvar al 1924. La boca, coberta amb un arc rebaixat de forma cònica truncada, fa 1,90 m d’ample per 1,60 d’altura (l’arc comença a 1,10 del terra); té una profunditat d’1,40 m. Està feta pedra col·locada a plec de llibre i relligada amb fang.

Després de la boca apareixen les dues entrades de les olles, una de 40 cm i l’altra de 50 cm d’amplada i totes dues de 30 cm d’altura. A l’interior s’aprecien dues voltes de punt rodó rebaixades i parets parcialment excavades al terra. Els forats que comunicaven les olles amb el forn estan tapats de terra i vegetació.

El forn té forma quadrada i es conserva totalment, excepte el sostre. Té unes mides exteriors de 5,50 m x 5,00 m, mentre a l’interior fa 3,20 m x 2,50 m. La façana que dóna a les boques de les olles fa aproximadament 4 m d’altura, mentre a la part interior només s’arriba als 2,50 m.

Els murs tenen un metre o més de gruix i estan fets amb pedres relligades amb argamassa o/i fang. A la banda de llevant hi ha l’espai d’entrada al forn (la porta), que fa 1,40 m d’altura per 80 cm d’amplada.

És la teuleria més ben conservada, si no es té en compte la rajoleria de Puigdomènec (vegeu la pàgina 113), que ha estat restaurada recentment. Un centenar de metres al nord, al peu mateix del camp, hi ha les restes d’una bassa que podrien haver estat vinculades amb aquesta teuleria.

Rajoleria de Puigdomènec

Rajoleria de Puigdomènec
Rajoleria de Puigdomènec

Al nord de la masia de Puigdomènec, al finals d’un camp, en el torrent de Cerverisses (41º 44’ 299 – 002º 09’ 140 – 600).

Aquesta teuleria va ser reconstruïda l’any 2007, tal com indica un petit cartell que hi ha en una de les parets, data en què es va tornar a posar en marxa. Actualment és una de les millors conservades de la zona i està protegida per un teulat i unes reixes.

El forn superior fa 6 m x 6 m i té uns 6 m més d’altura. La separació entre aquest pis i les olles presenta nou fileres de set forats rectangulars cadascuna. Les boques són dues i fan aproximadament 2 m d’alt per 1 m d’ample. Com en la majoria dels casos, estan coronades per una llinda feta amb pedra local col·locada a plec de llibre, en forma d’arc escarser.

A ponent de la teuleria hi ha l’Hort Nou, que es rega mitjançant un petit canal que recull les aigües del torrent una mica més amunt i les reté a la bassa de l’Hort Nou.

Teuleria del Febrer

Es troba al sud-oest del Febrer, al marge est de la pista, just en el lloc on fa un gran revolt (41º 45’ 146 – 002º 13’ 561 – 767).

Tot i que el mapa de patrimoni de la Diputació el refereix com un forn de calç, no hi ha cap dubte que es tracta d’una teuleria. Així ho delata la seva planta quadrada, de 3,50 m de fons per 3,20 m d’ample a l’interior. Els murs, especialment el frontal, fan un metre de gruix. Per aquest costat, es presenta com una paret de 4 metres d’alçada, els 2,50 m superiors corresponen al forn pròpiament dit.

L’olla presenta dues entrades formades per dos arcs de mig punt fets amb pedra local disposada a plec de llibre. Cadascuna d’elles fa dos metres d’ample per 0,90 m d’alçada. No es conserva la separació entre el forn i l’olla i el conjunt està ocupat per escombraries, doncs ha estat utilitzat com a abocador.

Just a davant de la teuleria, a l’altra banda de la pista, hi ha una bassa que podria estar relacionada amb el funcionament d’aquesta estructura.